Lindesnes Mikromarc websøk

   
Norges låver
Huskelisten er tom
Vis
Forfatter
Tittel
 • Norges låver
Medansvarlig
Språk
 • Språk: Norsk (Nynorsk)
Hylleplassering
 • 728.9 R
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2014
Noter
 • Norges låver er ei praktbok som ruvar i fleire tydingar av ordet med heile 564 sider og over 1000 låvefoto er ho det største verk som er laga om denne delen av norsk kulturhistorie. Boka fortel historia om den norske låven, det viktigaste uthuset i norsk landbruk, eit ikon i det norske landskap. Fotograf Oddleiv Apneseth og journalist Eva Røyrane har reist gjennom alle fylke for å dokumentera det svært mangfaldige norske låvelandet. Med bonden sitt uthus som utgangspunkt, fortel dei landbrukshistorie og kulturhistorie, men også ei historie om Norge i dag. Låven har vore landemerke i det norske kulturlandskapet i fleire hundre år og er eit signalbygg som framleis demonstrerer den sentrale posisjonen bonden og landbruket har hatt her i landet. Norges Låver er på same tid eit nasjonalt praktverk og lokalboka for heile landet. Boka samlar historia om ein viktig del av vår felles kulturarv, før den ikkje lenger lar seg dokumentere.
ISBN
 • 978-82-7959-204-4
Tilgjengelige
 • 1/1
Venteliste
 • 0 (0)
*00001832 am 2200301  4500
*00149971
*008140505s2014  no   ar     00nno 9
*015 $a150162680 $bBokbasen AS
*019 $bl
*020 $a978-82-7959-204-4 $bib.
*025 $a9788279592044
*040 $aBokbasen AS
*0820 $a728.9 $zh $223/nor
*090 $c728.9 $dR
*100 0$aRøyrane, Eva $d1956- $jNO $8f
*24510$aNorges låver
*260 $aLeikanger $bSkald $c2014
*300 $a563 s. $bill. $c23 x 24 cm
*520 $aNorges låver er ei praktbok som ruvar i fleire tydingar av ordet med heile 564 sider og over 1000 låvefoto er ho det største verk som er laga om denne delen av norsk kulturhistorie. Boka fortel historia om den norske låven, det viktigaste uthuset i norsk landbruk, eit ikon i det norske landskap. Fotograf Oddleiv Apneseth og journalist Eva Røyrane har reist gjennom alle fylke for å dokumentera det svært mangfaldige norske låvelandet. Med bonden sitt uthus som utgangspunkt, fortel dei landbrukshistorie og kulturhistorie, men også ei historie om Norge i dag. Låven har vore landemerke i det norske kulturlandskapet i fleire hundre år og er eit signalbygg som framleis demonstrerer den sentrale posisjonen bonden og landbruket har hatt her i landet. Norges Låver er på same tid eit nasjonalt praktverk og lokalboka for heile landet. Boka samlar historia om ein viktig del av vår felles kulturarv, før den ikkje lenger lar seg dokumentere.
*650 $aKulturhistorie $2Bokbasen AS $9nob
*650 $aKulturhistorie $2Bokbasen AS $9nno
*650 $aBondegarder$1630$2Bokbasen AS $9nob
*650 $aGardsbruk $2Bokbasen AS $9nno
*650 $aByggekunst$1720$2Bokbasen AS $9nob
*650 $aByggekunst$1720$2Bokbasen AS $9nno
*651 $aNorge $2Bokbasen AS $9nob
*651 $aNoreg $2Bokbasen AS $9nno
*70010$aApneseth, Oddleiv $d1955- $eillustr. $jNO $8m
*950 0$aBondegårder$zBondegarder
*950 0$aGårdsbruk$zBondegarder
*950 0$aArkitektur$zByggekunst
*950 0$aArkitektur$zByggekunst
^
Det finnes ingen anmeldelser for denne boken.
Klikk her for bli den første til å gi din mening

Norges låver er ei praktbok som ruvar i fleire tydingar av ordet med heile 564 sider og over 1000 låvefoto er ho det største verk som er laga om denne delen av norsk kulturhistorie. Boka fortel historia om den norske låven, det viktigaste uthuset i norsk landbruk, eit ikon i det norske landskap. Fotograf Oddleiv Apneseth og journalist Eva Røyrane har reist gjennom alle fylke for å dokumentera det svært mangfaldige norske låvelandet. Med bonden sitt uthus som utgangspunkt, fortel dei landbrukshistorie og kulturhistorie, men også ei historie om Norge i dag. Låven har vore landemerke i det norske kulturlandskapet i fleire hundre år og er eit signalbygg som framleis demonstrerer den sentrale posisjonen bonden og landbruket har hatt her i landet. Norges Låver er på same tid eit nasjonalt praktverk og lokalboka for heile landet. Boka samlar historia om ein viktig del av vår felles kulturarv, før den ikkje lenger lar seg dokumentere.

Send til
Eks. navnStatusForfallsdatoTilhørerHylle
Ex1Tilgjengelig Lindesnes folkebibliotek - Hovedbiblioteket728.9 R