Lindesnes Mikromarc websøk

   
Rovvilt
Huskelisten er tom
Vis
Forfatter
Tittel
 • Rovvilt
Språk
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Hylleplassering
 • 591.5 P
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2018
ISBN
 • 978-82-8316-070-3
Tilgjengelige
 • 1/1
Venteliste
 • 0 (0)
*00000541pam 22001811 4500
*00153689
*008           a     00nob 2
*015 $a0548659$bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-8316-070-3$bib.$cNkr 379.00
*08201$a591.5309483$zh$223/nor
*090 $c591.5$dP
*100 0$aPunsvik, Tor$d1952-$jn.
*24510$aRovvilt$c[Tor Punsvik med flere]
*260 $aTvedestrand$bBokbyen$c2018
*300 $a261 s.$bkol. ill.
*572 $aTittel på omslaget: Rovviltet på Agder
*650 1$aRovdyr$zAgder$1591.5309483$2BS$495682$9nor
^
Det finnes ingen anmeldelser for denne boken.
Klikk her for bli den første til å gi din mening

Hovedforfatter & redaktør Tor Punsvik fascineres som mange av rovviltet, og har gjennom et langt yrkesliv med rovviltarbeid på Agder erfart mye og lært mange spennende mennesker å kjenne. Boka omtaler: - De fire store rovpattedyra ulv, bjørn, jerv og gaupe - og rødreven, samt våre tre største rovfugler kongeørn, havørn og hubro. Hvilken plass har disse artene på Agder i dag og tidligere. - Peter Valeur og Lars Saga er bautaer i Agders nyere rovvilthistorie og presenteres. - Agder hadde i sin tid Nordens tetteste rovviltbestander, og den gamle historien er også nedfelt i fastsetting av stedsnavn på Agder. - Ingen del av naturforvaltningen utløser så sterke følelser og polariserer holdninger som rovviltet, og her gis en grundig bakgrunn for å forstå disse holdningene og det kulturelle bakteppet. - Moderne DNA-teknologi gir oss gode muligheter til følge de enkelte rovdyra, og også lese deres slektshistorie. Mye spennende foreligger også om forekomster på Agder. - Agder har stadig et levende landbruk der utmarksbeite står sentralt, og rovviltet kan utgjøre en betydelig utfordring og det skadeforebyggende arbeidet er viktig. - Ulven er tilbake på Agder, og fascinerer og utfordrer - Store rovdyr er vanskelige å overliste, både under ordinær jakt og skadefelling. Høy kompetanse og god organisering er gjerne en forutsetning for å lykkes.

Send til
Eks. navnStatusForfallsdatoTilhørerHylle
Ex1Tilgjengelig Lindesnes folkebibliotek - Hovedbiblioteket591.5 P